สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

iqepi | มาใหม่

"สอบนายสิบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2560 รวม 5,000 อัตรา


ตำแหน่ง: 5,000อัตรา,ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภา...

"ส.ป.ก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -15 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี)
การสอบภาคค...

"กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-5 ธ.ค. 2560 รวม 152 อัตรา


ตำแหน่ง: 152อัตรา(ชาย/หญิง),นายทหารสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 152
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ย. -12 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: นิติกร,รอประกาศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ...

"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้- รวม 8 อัตรา


ตำแหน่ง: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนมปีงบประมาณ๒๕๖๑
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()...

"สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ย. -19 ธ.ค. 2560 รวม 31 อัตรา


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการเกษตร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหาน...

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2560 รวม 11 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,นนทบุรี,พังงา,เพชรบูรณ์,พัทลุง...

"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -4 ธ.ค. 2560 รวม 8 อัตรา


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นายสัตวแพทย์,นักฟิสิกส์รังสี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 18,000-25,200
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงาน...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12)
การสอบภ...

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 27 พ.ย. -15 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com