สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

iqepi | ลิงก์ทั้งหมด

"กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.*...

"ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
กา...

"โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2561
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สอบท้องถิ่นดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์


ตำแหน่ง: ดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

"กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา


ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,แม่ฮ่องสอน,ระนอง ()
การสอ...

"กกต. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2561


ตำแหน่ง: เลขากกต.,เงินเดือน220,000บาท
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ...

"กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี,พ.ศ.2560-2564


ตำแหน่ง: แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี,พ.ศ.2560-2564
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,หัวหน้ากอง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2561 รวม 15 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ....

"กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 เม.ย. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานระดับต้น,พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com