สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -15 มี.ค. 2561 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 5...

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา


ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -13 มี.ค. 2561 รวม 6 อัตรา


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนอ...

"สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -19 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()...

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -15 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 มี.ค. 2561 รวม 6 อัตรา


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภ...

"สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับสมัครสอบ 6 มี.ค. -14 มี.ค. 2561 รวม 24 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต ()
การสอบภาคความ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com