สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ย. -19 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก....

"กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี)
การสอ...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.ย. -21 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2)
การสอบภาคความรู้ความสามา...

"สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-4 ต.ค. 2561 รวม 50 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม50อัตรา,นักทรัพยากรบุคคล,นักตรวจสอบภายใน,นักการเงินและบัญชี,นักจัดซื้อและการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวางแผนโครงการ,นักจัดการงาน,นักองค์กรสัมพันธ์,นักการต่างประเทศ,นักสืบสวนสอบสวน,นิติกร,นักวิ...

"สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.ย. 2561 รวม 47 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง,ผู้ช่วยสถาปนิก,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ...

"สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ....

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.ย. -28 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ย. -19 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ก.ย. -4 ต.ค. 2561


ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)...

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง


ตำแหน่ง: ยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่าน...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com