สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่า...

"สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2561 รวม 21 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม21อัตรา,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 12,670-20,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำน...

"สพฐ.(สพป.ชลบุรี เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ 19 มี.ค. -29 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา


ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่...

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่...

"ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มี.ค. -8 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา


ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,เสมียน,พลขับรถ,ช่างประปา,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามาร...

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561 รวม 13 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถท...

"วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 24 มี.ค. -25 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: แพทยศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค...

"สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครสอบ 12 มี.ค. -22 มี.ค. 2561 รวม 143 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม143อัตรา,ผู้ช่วยครู,พนักงานตรวจโรคสัตว์,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ,ผู้ช่ว...

"สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 มี.ค. -14 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานกองทุน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com