สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -20 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้อ...

"กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -23 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (...

"กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -23 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -20 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้อ...

"กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ...

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2561 รวม 33 อัตรา


ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครพนม,นครราชสีมา,นคร...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงพยาบาลอ่างทอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 19 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานธุรการ,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อั...

"สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 19 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานธุรการ,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อั...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com