สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มี.ค. -28 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ...

"สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 93 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม93อัตรา,ครูผู้ช่วย,อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,510
อัตราว่าง: 93
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภา...

"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -18 เม.ย. 2561 รวม 187 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม187อัตรา,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 187
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ค...

"สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบ 19 มี.ค. -27 มี.ค. 2561 รวม 27 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี ()...

"กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเท...

"กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 มี.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ,นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,ขอน...

"กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -1 เม.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,ข...

"กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -1 เม.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,อุดรธาน...

"กศน. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 มี.ค. 2561 รวม 22 อัตรา


ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก...

"สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 82 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยนักผังเมือง,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักสันท...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com