สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,510-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ตำแหน่ง: รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)...

"กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2561


ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

"กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -26 ก.พ. 2561 รวม 665 อัตรา


ตำแหน่ง: 665อัตราชาย,หญิง,นายทหาร,ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 665
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครป...

"กกพ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ม.ค. 2561 รวม 13 อัตรา


ตำแหน่ง: สายงานกำกับกิจการพลังงาน,สายงานกฎหมาย,สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,สายงานภูมิภาค,สายงานสนับสนุนองค์กร
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
ก...

"กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ม.ค. 2561 รวม 17 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -5 ก.พ. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่าน...

"สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -9 ก.พ. 2561 รวม 36 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ...

"องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 ม.ค. 2561


ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,460-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก...

"กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -6 ก.พ. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com

เรียงตาม ลิงก์
ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้:
Saved Stories