สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2561 รวม 6 อัตรา


ตำแหน่ง: ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน6ฉบับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง
...

"สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพร่,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561


ตำแหน่ง: เผยแพร่,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่...

"สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพร่,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561


ตำแหน่ง: เผยแพร่,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเท...

"สอบท้องถิ่น อบต.บ้านหลุม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ...

"สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ย. 2561 รวม 47 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม47อัตรา,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยครู,ฯลฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (ส...

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.ย. 2561 รวม 103 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม103อัตรา,อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 29,750-35,700
อัตราว่าง: 103
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไ...

"สพฐ. สพม.เขต 31 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ก.ย. 2561 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ....

"สพฐ.ครูเกษียณ20,000คนมอบเขตพื้นที่สำรวจโรงเรียนขาดครูวิกฤตเพื่อจัดสรรครูอัตราจ้างทดแทน


ตำแหน่ง: ครูเกษียณ20,000คนมอบเขตพื้นที่สำรวจโรงเรียนขาดครูวิกฤตเพื่อจัดสรรครูอัตราจ้างทดแทน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจ...

"กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ลำปาง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: ครูฝึกหัดขับรถ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com