สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 พ.ค. -22 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์1อัตราและนักประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักบริหาร1อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที...

"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ 18 พ.ค. -18 มิ.ย. 2561 รวม 50 อัตรา


ตำแหน่ง: พนักงานสัญญาจ้างงานซ่อมบำรุง,งานจัดซื้อจัดจ้าง,งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี,งานควบคุมระบบงาน,งานบัญชีการเงิน,งานคลังเงิน,งานความรับผิดทางละเมิด,งานวิชาการฐานข้อมูล,งานวิเคราะห์และประเมินผล,...

"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ 18 พ.ค. -18 มิ.ย. 2561 รวม 50 อัตรา


ตำแหน่ง: พนักงานสัญญาจ้างงานซ่อมบำรุง,งานจัดซื้อจัดจ้าง,งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี,งานควบคุมระบบงาน,งานบัญชีการเงิน,งานคลังเงิน,งานความรับผิดทางละเมิด,งานวิชาการฐานข้อมูล,งานวิเคราะห์และประเมินผล,...

"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 18 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป...

"สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-11 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักยุทธศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 8 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานการบัญชี(เสมียน)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: ธุรการ,เสมียน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: ช่างฝีมือ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก....

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: สำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 31 พ.ค. -19 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: กองแผนงานศูนย์แผนงานและการผลิต
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com