สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ย. -13 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.ย. -30 ก.ย. 2561 รวม 25 อัตรา


ตำแหน่ง: นาฏศิลปิน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างศิลปกรรม,บรรณารักษ์,นักโบราณคดี,ผู้ช่วยนักโบราณคดี,นักจดหมายเหตุ,นักวิทยาศาสตร์,จิตรกร,นักวิชาการช่างศิลป์,คีตศิลปิน
ระดับก...

"กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ย. -26 ก.ย. 2561 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบ...

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -14 ต.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานโครงการจัดระบบถ่ายภาพกิจกรรม
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 16,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ย. -17 ต.ค. 2561


ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.*...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ย. -13 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก....

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ย. -14 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (โรงพยาบาลชัยภูมิ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ก.ย. 2561 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (โรงพยาบาลอุดรธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภ...

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -20 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: นักทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.ย. -30 ก.ย. 2561


ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,นายช่างหล่อปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com