สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่ » งานราชการอื่นๆ

"สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 35 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู ()
การสอบภาคควา...

"สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ 14 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 72 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม72อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง,ผู้ช่วยนายช่างเขีย...

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ส.ค. 2561 รวม 26 อัตรา


ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,เศรษฐกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11...

"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
การสอบภ...

"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ก.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -26 ก.ค. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 80,000-0
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถท...

"สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -26 ก.ค. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู...

"สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ค. 2561 รวม 12 อัตรา


ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นิติกร,เจ้าพนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตรา...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ส.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่า...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ส.ค. 2561


ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ....
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com