สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่ » งานราชการอื่นๆ

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: นายช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

ผลสอบตำรวจ

ซับมิท iqepi (#1) 10 วัน ที่ผ่านมา (https://iqepi.com)

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: นายช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ...

"สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครสอบ 13 พ.ย. -24 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าพนักธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา
อัตราเงินเดือน: 10,200-10,200
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครสอบ 13 พ.ย. -24 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,960-15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: *...

"กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 7 พ.ย. -15 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-18,380
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองสัญชาติและนิติกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ 27 ต.ค. -17 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-0
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
...

"กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองสัญชาติและนิติกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ 27 ต.ค. -17 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-0
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคควา...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลทันตกรรม )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: *...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: ช่างทำฟัน,นักวิชาการช่างทันตกรรม
ระดับการศึกษา: เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 10,840-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com