สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่ » งานราชการอื่นๆ

"กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 28 พ.ค. -11 มิ.ย. 2561 รวม 16 อัตรา


ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้คว...

"สอบท้องถิ่น อบจ.ตรัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2561 รวม 41 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม41อัตรา,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,คนงาน,พี่เลี้ยง,คนสวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ต...

"กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 104 อัตรา


ตำแหน่ง: รวม104อัตรา(ชาย/หญิง),อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,000-17,005
อัตราว่าง: 104
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก,กำแพงเพชร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่าน...

"มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 มิ.ย. 2561


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,820-12,990
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
การสอบภาคความร...

"บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ 25 เม.ย. -18 พ.ค. 2561 รวม 10 อัตรา


ตำแหน่ง: AgenCATContactCenter
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 500-0
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ขอ...

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -28 พ.ค. 2561


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,200-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก...

"สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -25 พ.ค. 2561


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ครูผู้ช่วย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง: ...

"บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ 25 เม.ย. -18 พ.ค. 2561 รวม 10 อัตรา


ตำแหน่ง: AgenCATContactCenter
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 500-0
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ขอ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com