สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560 รวม 43 อัตรา


ตำแหน่ง: นิติกร,นักสำรวจดิน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เศรษฐกร,วิศวกร,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศา...

"กทม.เตรียมเปิดรับสมัครสอบ


ตำแหน่ง: เตรียมเปิดรับสมัครสอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ซับมิท iqepi (#1) 2 วัน ที่ผ่านมา (https://iqepi.com)

"กทม.เตรียมเปิดรับสมัครสอบ,ครูผู้ช่วย329อัตรา


ตำแหน่ง: เตรียมเปิดรับสมัครสอบ,ครูผู้ช่วย329อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค...

"กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -19 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
...

"กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ย. -15 ธ.ค. 2560 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพลังงาน,วิศวกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กร...

"กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2560 รวม 8 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักโภชนาการ,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์แผนไทย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13...

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก,นครปฐ...

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -28 พ.ย. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์,นักวิเทศสัมพันธ์,พนักงานแปลภาษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภา...

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -20 ธ.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com