สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

มาใหม่

"ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ต.ค. 2560 รวม 7 อัตรา


ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 7
...

"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 22 ก.ย. -15 ต.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ...

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ซับมิท iqepi (#1) 1 วัน 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา (https://iqepi.com)

"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 22 ก.ย. -15 ต.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)...

"กรมยุทธศึกษาทหารบก รวม 100 อัตราเตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา


ตำแหน่ง: เตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความร...

"สอบท้องถิ่น ยกเลิการสอบ ภาค ข.ประกาศยกเลิกการสอบภาคข.เฉพาะตำแหน่งนักสันทนาการและบรรณารักษ์ทุกสนามสอบใหม่15ต.ค.ได้ค่าเดินทางไปสอบด้วย


ตำแหน่ง: ประกาศยกเลิกการสอบภาคข.เฉพาะตำแหน่งนักสันทนาการและบรรณารักษ์ทุกสนามสอบใหม่15ต.ค.ได้ค่าเดินทางไปสอบด้วย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
...

"สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบแก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ


ตำแหน่ง: แก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

"สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ก.ย. -27 ก.ย. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,คุณวุฒิเฉพาะทาง
อัตราเงินเดือน: 17,200-17,200
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ควา...

"กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ย. -29 ก.ย. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการคลัง
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ย. -29 ก.ย. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -29 ก.ย. 2560 รวม 6 อัตรา


ตำแหน่ง: เภสัชกร2อัตรา/นักจิตวิทยา1อัตรา/นักรังสีการแพทย์1อัตรา/นักสังคมสงเคราะห์1อัตรา/เจ้าพนักงานธุรการ1อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-20,540
อัตราว...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com