iqepi.com - สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 เม.ย. 2560 http://j.iqepi.com/story.php?id=10731 "สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 เม.ย. 2560ตำแหน่ง: ครูผู้สอนระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: ราชบุรีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก... Fri, 07 Apr 2017 01:54:45 ICT en