iqepi.com - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 พ.ค. 2560 http://j.iqepi.com/story.php?id=10727 "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 พ.ค. 2560 ตำแหน่ง: ครูพิเศษสอนระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 8,340-อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: สงขลาการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ... Thu, 06 Apr 2017 09:41:15 ICT en