iqepi.com - ราชกิจจานุเบกษาพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 http://j.iqepi.com/story.php?id=10722 "ราชกิจจานุเบกษาพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560ตำแหน่ง: ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**... Wed, 05 Apr 2017 13:32:55 ICT en