iqepi.com - กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ม.ค. 2561 http://j.iqepi.com/story.php?id=12567 "กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ม.ค. 2561ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:... Fri, 12 Jan 2018 08:23:35 ICT en