iqepi.com - กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -22 ส.ค. 2561 http://j.iqepi.com/story.php?id=13733 "กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -22 ส.ค. 2561ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป,แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัดระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: 4ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (โรงพยาบาลสมุทรปราการ)การ... Fri, 10 Aug 2018 13:44:58 ICT en