iqepi.com - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2561 http://j.iqepi.com/story.php?id=12569 "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2561ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการระดับการศึกษา: ป.โทอัตราเงินเดือน: 17,500-19,250อัตราว่าง: 2ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:... Fri, 12 Jan 2018 08:27:50 ICT en