iqepi.com - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 17 ม.ค. -23 ม.ค. 2561 http://j.iqepi.com/story.php?id=12570 "กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 17 ม.ค. -23 ม.ค. 2561ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน )การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)... Fri, 12 Jan 2018 08:29:46 ICT en