iqepi.com - กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 เม.ย. 2560 http://j.iqepi.com/story.php?id=10725 "กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 เม.ย. 2560 ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับการศึกษา: ปวส.อัตราเงินเดือน: 11,500-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: สกลนครการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ... Thu, 06 Apr 2017 06:36:31 ICT en