iqepi.com - กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 7 เม.ย. -26 เม.ย. 2560 http://j.iqepi.com/story.php?id=10729 "กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 7 เม.ย. -26 เม.ย. 2560 ตำแหน่ง: ปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 15,000-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภ... Thu, 06 Apr 2017 12:02:04 ICT en