iqepi.com - กกพ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ม.ค. 2561 รวม 13 อัตรา http://j.iqepi.com/story.php?id=12578 "กกพ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ม.ค. 2561 รวม 13 อัตราตำแหน่ง: สายงานกำกับกิจการพลังงาน,สายงานกฎหมาย,สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,สายงานภูมิภาค,สายงานสนับสนุนองค์กรระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: 13ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()ก... Fri, 12 Jan 2018 11:06:17 ICT en