iqepi.com - กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ม.ค. 2561 รวม 17 อัตรา http://j.iqepi.com/story.php?id=12577 "กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ม.ค. 2561 รวม 17 อัตราตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่ทั่วไประดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: 17ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ... Fri, 12 Jan 2018 10:45:25 ICT en