สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » งานราชการอื่นๆ

กรมการบินพลเรือนประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลคเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท | ปริญญาตรี)
นิติกร (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท | ปริญญาตรี)
นายช่างโยธา (อัตราเงินเดือน 10,700 บาท | ปวส.)
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา (ประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา หากเป็น สาขาการท่องเที่ยว ,สาขาการโรงแรม ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ,ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับ
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด, ผู้ช่วพยาบาล, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คุณวุฒิ ม.ต้น, ปวช., ปริญญาตรี ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 15 ก.ค. 56
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักการแพทย์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครบุคคล เพ่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์

ตั้งแต่ บัดนี้ -5 ก.ค.56 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ ส.อ.เด่นคง สอนไธสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 044-611582 มือถือ 086-2654513
งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ คนคุมประแจฯ ที่สถานีรถไฟบ้านหินโคน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
รับเพศชาย อายุ 18-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอน
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เงินเดือน 7,500 บาท คุณวุฒิ ปวช-ปวส. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงกลาง
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com

เรียงตาม ลิงก์
ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้:
Saved Stories