สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » งานราชการอื่นๆ

"สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.พ. -27 ก.พ. 2560 รวม 5 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2560 รวม 121 อัตรา


ตำแหน่ง: พยาบาล,นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำตึก,พนักงานเปล,พนักงานห้องผ่าตัด,พนักงานประกอบอาหา...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2560 รวม 8 อัตรา


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 8,146-8,985
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั...

"ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ธ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา


ตำแหน่ง: ลูกจ้างโครงการฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค...

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.พ. 2560


ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.พ. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ก.พ. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ,พนักงานจัดทำและบันทึกฐานข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสาม...

"กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.พ. 2560


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: *...

"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ก.พ. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ก.พ. 2560


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.*...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com