สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ

"กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -11 ส.ค. 2558  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏ...

"กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -11 ส.ค. 2558  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,010
อัตราว่าง: 2
ปฏ...

"กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -14 ส.ค. 2558  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 4
ปฏ...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.ค. -7 ส.ค. 2558  นักกิจกรรมบำบัด, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีการแพทย์


ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com