สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » เตรียมสอบงานราชการ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - |183 อัตรา,ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,ตชด.,ปฏิบัติงานดับเพลิง


ตำแหน่ง: 183 อัตรา,ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,ตชด.,ปฏิบัติงานดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความร...

"สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - |โปรดเกล้าฯ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12


ตำแหน่ง: โปรดเกล้าฯ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร...

"สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - |แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว


ตำแหน่ง: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุง...

"สำนักงานประกันสังคม - |ตรวจสุขภาพฟรี เริ่ม 1 ม.ค. 60


ตำแหน่ง: ตรวจสุขภาพฟรี เริ่ม 1 ม.ค. 60
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก....

"กระทรวงการคลัง - |ลงทะเบียนคนจน,รอบ 2,มี.ค. 2560,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,รถไฟ,รถเมล์,ทำประกัน,ฟรี


ตำแหน่ง: ลงทะเบียนคนจน,รอบ 2,มี.ค. 2560,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,รถไฟ,รถเมล์,ทำประกัน,ฟรี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความ...

"สหประชาชาติ - |แอนโตนิโอ กูเตอร์เรส,อดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกส


ตำแหน่ง: แอนโตนิโอ กูเตอร์เรส,อดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกส
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - |อ่านเตรียมสอบได้เลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)


ตำแหน่ง: อ่านเตรียมสอบได้เลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบั...

"เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดหลังปีใหม่ - |หยุดยาว 4 วัน 31 ธ.ค. 59 และ 1,2,3 ม.ค. 60


ตำแหน่ง: หยุดยาว 4 วัน 31 ธ.ค. 59 และ 1,2,3 ม.ค. 60
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"ปธน.สหรัฐฯ คนที่ 45 - |โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ


ตำแหน่ง: โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สอบท้องถิ่น - |อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน รวม 3,415 อัตรา


ตำแหน่ง: อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน รวม 3,415 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com