สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » เตรียมสอบงานราชการ

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 6,050
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: ...

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: ช่างโยธา 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 6,050
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:  ...

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 6,050
อัตราว่าง: 230
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   255...

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 6,050
อัตราว่าง: 230
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2...

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 6,050
อัตราว่าง: 230
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประ...

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 6,050
อัตราว่าง: 231
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ปร...

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ


ตำแหน่ง: ภาค ก.
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :เปิดรับสมัครตั้งแต่: - - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com

เรียงตาม ลิงก์
ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้:
Saved Stories