สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » งานราชการอื่นๆ

"ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 8,690-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

"มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก...

"มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้อ...

"ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...

"สอบท้องถิ่น อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบ 27 มี.ค. -5 เม.ย. 2560 รวม 50 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส...

"สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2560 รวม 15 อัตรา


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ฯลฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงาน...

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มี.ค. 2560


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่...

"สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มี.ค. 2560


ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,842-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก...

"ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มี.ค. 2560


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 9,600-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"ศาลฎีกา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 เม.ย. 2560


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com