สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว » งานราชการอื่นๆ

เนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี 2556 (8 ส.ค. 2556) ภายใต้หัวข้อ "Our People, Our Future Together" หรือ "ประชาชนอาเซียน เพื่ออนาคตร่วมกัน"
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เงินเดือน 7,500 บาท คุณวุฒิ ปวช-ปวส. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงกลาง
งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ คนคุมประแจฯ ที่สถานีรถไฟบ้านหินโคน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
รับเพศชาย อายุ 18-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอน
สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครบุคคล เพ่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์

ตั้งแต่ บัดนี้ -5 ก.ค.56 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ ส.อ.เด่นคง สอนไธสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 044-611582 มือถือ 086-2654513
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักการแพทย์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด, ผู้ช่วพยาบาล, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คุณวุฒิ ม.ต้น, ปวช., ปริญญาตรี ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 15 ก.ค. 56
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา (ประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา หากเป็น สาขาการท่องเที่ยว ,สาขาการโรงแรม ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ,ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับ
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com

เรียงตาม ลิงก์
ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้:
Saved Stories