สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 -25 ต.ค. 2558  นายทหารประทวน สายงานสัสดี 2559 "รวม 100 อัตรา"


ตำแหน่ง: นายทหารประทวน สายงานสัสดี 2559 "รวม 100 อัตรา"
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
...

"สอบท้องถิ่น อบต.โตนด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ต.ค. -09 พ.ย. 2558  หลายตำแหน่ง รวม 16 อัตรา


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวม 16 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,840
อัตราว่าง: ...

"ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -22 ต.ค. 2558  อาจารย์


ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความ...

"ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 ต.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญ...

"ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ต.ค. 2558  นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ค่าตอบแทนพิเศษคอมพิวเตอร์หรือภาษอังกฤษ ไม่เกิน 5,000 บาท/เดิอน)


ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ค่าตอบแทนพ...

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -27 ต.ค. 2558  นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -16 ต.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -16 ต.ค. 2558  สายงานการลงทุน,การกำกับและควบคุมความเสี่ยง,ปฏิบัติการและบัญชีเงินลงทุน


ตำแหน่ง: สายงานการลงทุน,การกำกับและควบคุมความเสี่ยง,ปฏิบัติการและบัญชีเงินลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com