สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -15 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: ...

"แก้ ป.แพ่ง บัดนี้ -  ผู้ค้ำฯ ไม่ต้องรับผิดเสมือนลูกหนี้


ตำแหน่ง: ผู้ค้ำฯ ไม่ต้องรับผิดเสมือนลูกหนี้
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีก...

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -05 มิ.ย. 2558  หลายตำแหน่ง รวม 17 อัตรา


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวม 17 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: ...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -17 มิ.ย. 2558  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก)


ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: ...

"สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงิ...

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -8 มิ.ย. 2558  นิติกร


ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภ...

"สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -8 มิ.ย. 2558  ครูผู้สอน


ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -03 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัต...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -12 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
...

"สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -14 มิ.ย. 2558  ครูผู้สอน


ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรร...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com