สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"วุฒิ ม.6 ใช้แทน ปวช. ไม่ได้ บัดนี้ -  เพราะวุฒิม.ปลาย ต่ำกว่า ปวช.


ตำแหน่ง: เพราะวุฒิม.ปลาย ต่ำกว่า ปวช.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

...

"วุฒิ ม.6 ใช้แทน ปวช. ไม่ได้ บัดนี้ -  เพราะวุฒิม.ปลาย ต่ำกว่า ปวช.


ตำแหน่ง: เพราะวุฒิม.ปลาย ต่ำกว่า ปวช.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

...

"กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 มี.ค. 2558  นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558


ตำแหน่ง: นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือ...

"สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -13 มี.ค. 2558  นิติกร,เจ้าหน้าาที่สิทธิมนุษยชน,นักจัดการงานทั่วไป **ป.ตรีทุกสาขา**


ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าาที่สิทธิมนุษยชน,นักจัดการงานทั่วไป **ป.ตรีท...

"สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -6 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (สัญญาจ้างโครงการ)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (สัญญาจ้างโครงการ)
ระดั...

"สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -11 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content (สัญญาจ้างโครงการ)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content ...

"สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -05 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายมาตรการส่งเสริม (สัญญาจ้างโครงการ)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายมาตรการส่งเสริม (สัญญาจ้างโครงการ)
ระดับกา...

"กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -  หลายตำแหน่ง


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -  หลายตำแหน่ง


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -  ตำแหน่งงานใหม่


ตำแหน่ง: ตำแหน่งงานใหม่
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลาย
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com