สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2557  นักวิชาการเกษตร


ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัต...

"มรภ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -21 ส.ค. 2557  พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)


ตำแหน่ง: พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 24,600-30,000
อัตราว...

"กศน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -01 ส.ค. 2557  นวก.ตรวจสอบภายใน,นักจัดการงานทั่วไป,นวก.พัสดุ,นวก.การเงินและบัญชี,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเทศสัมพันธ์,


ตำแหน่ง: นวก.ตรวจสอบ...

"กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -1 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏ...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -06 ส.ค. 2557  พนักงานผู้ช่วยประมง,เจ้าหน้าที่ประมง


ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง,เจ้าหน้าที่ประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง:...

"สสจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชีี,นักวิชาการพัสดุ,นักโภชนาการ,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชากา...

"ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ก.ค. -5 ส.ค. 2557  นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19...

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 -28 ส.ค. 2557  นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,020
อัตราว่าง: 5...

"สสจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -07 ส.ค. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข


ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com