สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"สำนักงานศาลยุติธรรม - |"ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง" เปิดทำการ 3 ต.ค. 2559


ตำแหน่ง: "ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง" เปิดทำการ 3 ต.ค. 2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป...

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - |เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??


ตำแหน่ง: เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/2559)


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/2559)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ว...

"สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -31 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไ...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/59)


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/59)


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค...

"จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 ก.ย. -22 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ...

"สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -11 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคควา...

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ 26 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์ (หลายอัตรา)


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์ (หลายอัตรา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคคว...

"สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (สำหรับผู้พิการ)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (สำหรับผู้พิการ)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com