สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 18 ก.ย. -18 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงา...

"กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.ย. -3 ต.ค. 2557  พนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นิติกร,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,พนักงานขับรถยนต์,ช่างซ่อมบริภัณฑ์


ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นิติ...

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -2 ต.ค. 2557  นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)


ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:...

"กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ 15 -18 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
การสอบภาคควา...

"กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
...

"กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: ...

"กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 -17 ก.ย. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com