สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"ปปส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 ต.ค. -20 พ.ย. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที...

"กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -11 พ.ย. 2557  ช่างเครื่องสื่อสาร


ตำแหน่ง: ช่างเครื่องสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติง...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 -31 ต.ค. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพยาบาล,นักวิชาการศึกษา


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพยาบาล,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตรา...

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บัดนี้ -  สอบวันที่ 26 ต.ค. 57


ตำแหน่ง: สอบวันที่ 26 ต.ค. 57
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้...

"...

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 ต.ค. -14 พ.ย. 2557  วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิศวกรรมทางด่วน 5


ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิศวกรรมทางด่วน 5
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือ...

"สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -23 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่โครงการ


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำโครงการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำโครงการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัต...

"สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน งบประมาณ


ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน งบประมาณ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com