สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -26 ธ.ค. 2557  ดุริยางคศิลปิน...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 17 -22 ธ.ค. 2557  ทำหน้าที่ด้านธุรการ


ตำแหน่ง: ทำหน้าที่ด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การส...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ก.พ. 2558  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ธ.ค. -15 ม.ค. 2558  พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู)วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู)วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -30 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงิน...

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -15 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่ง (รพ.ศรีธัญญา)


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (รพ.ศรีธัญญา)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,250-19,5...

"กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 -31 ม.ค. 2558  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)


ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบ...

"อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ 16 -26 ธ.ค. 2557  หลายตำแหน่ง


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความร...

"กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ธ.ค. -9 ม.ค. 2558  พนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ


ตำแหน่ง: พนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตร...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com