สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 พ.ย. -9 ธ.ค. 2557  ครูผู้ช่วย


ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคค...

"กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -  งานบริหารเงินกองทุน,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจกรรมองค์กร,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานบริหาร,อื่นๆ,Thai Administration Service,GPF Property Management


ตำแหน่ง: งานบริหารเงินกองทุน,งานบริหารความเสี่ยง,งาน...

"เตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557 บัดนี้ -  ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ กท...

"กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 -28 พ.ย. 2557  นายทหารประทวนสายงานสัสดี


ตำแหน่ง: นายทหารประทวนสายงานสัสดี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ...

"ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -29 ม.ค. 2558  นายทหารประทวน


ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 120
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
การสอบภาคความ...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -14 พ.ย. 2557  นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลราชบุรี)


ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลราชบุรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: ...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -18 พ.ย. 2557   นักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)


ตำแหน่ง: นักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเก...

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -23 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,190
อัตราว่าง: 1
...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 พ.ย. 2557  ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6(ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) / ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 10


ตำแหน่ง: ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6(ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) / ทีมธุรกิจขนาดให...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -9 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก


...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com