สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"สรุปย่อ บัดนี้ -  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551


ตำแหน่ง: ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -02 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการ (Process Improvement)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการ (Process Improvement)
ระดับการศึกษา:
อ...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -  หลายตำแหน่ง


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -03 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กำกับธุรกิจเครือข่าย


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กำกับธุรกิจเครือข่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -05 พ.ย. 2557  งานทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ควา...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ต.ค. 2557  นิติกร


ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก...

"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 27 -29 ต.ค. 2557  นิติกร


ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
การสอบภาคความรู้ความสามารถท...

"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 27 -31 ต.ค. 2557  เจ้าพนักงานการคลัง


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการคลัง
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
...

"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 29 -31 ต.ค. 2557  นิติกร


ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กทม.
การสอบภาคความรู้...

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ย. 2557  ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามกำกับและประเมินผล โครงการด้าน Malaria (Monitoring and Evaluation Specialist)


ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามกำกับและประเมินผล โครงการด้าน Mala...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com