สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -18 ก.ย. 2558  พนักงานโยธา


ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -11 ก.ย. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การเกษตร


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตรา...

"กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 -24 ก.ย. 2558  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 1...

"กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -18 ก.ย. 2558  นักวิชาการพาณิชย์


ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ...

"สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -15 ก.ย. 2558  ครูผู้สอน


ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -11 ก.ย. 2558  นัดเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก


ตำแหน่ง: นัดเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัต...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -15 ก.ย. 2558   เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:...

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -4 ก.ย. 2558  นักวิชาการสถิติ (ส่วนกลาง)


ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ (ส่วนกลาง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติง...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -11 ก.ย. 2558  พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเ...

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -04 ก.ย. 2558  นิติกร


ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com