สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช...

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -25 ก.ค. 2558  ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกพัสดุ


ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ...

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -25 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: ...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -25 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่...

"บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บร...

"กระทรวงการต่างประเทศ -24 ก.ค. 2558  ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท 2 ทุน (เรียนจบใช้ทุนตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ)


ตำแหน่ง: ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท 2 ทุน (เรียนจบใช้ทุนตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ)
ระดับการศึกษา: ...

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  นายช่างสำรวจ


ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ...

"กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 ก.ค. 2558  พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม


ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,000
อ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 13 -21 ก.ค. 2558  พนังงานการบัญชี (เสมียน)


ตำแหน่ง: พนังงานการบัญชี (เสมียน)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 1 -22 ก.ค. 2558  งานธุรการและงานพัสดุ


ตำแหน่ง: งานธุรการและงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
การ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com