สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -20 ก.พ. 2558  พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างปูน,ช่างไม้,ช่างโลหะ,ช่างไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,ช่างสี (ชาย/หญิง)


ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างปูน,ช่างไม้,...

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -  หลายตำแหน่ง


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข...

"ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ธ.ค. 2558  ปฏิบัติการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ช่างเขียนแบบ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเทคนิค,ช่างยนต์,ช่างภาพ,ช่างศิลป์,ขับรถยนต์,ขับเรือยนต์


ตำแหน่ง: ปฏิบัติการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ช่างเข...

"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -20 ก.พ. 2558  นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 9,440-13,600
...

"สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -  นักพัฒนาองค์กร,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา,นักวิจัย,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย,วิศวกร,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์


ตำแหน่ง: นักพัฒนาองค์กร,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา,นัก...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ประจำสถานี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำสถานี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเ...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ก.พ. 2558  ช่างเทคนิค, วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินและสัญญา


ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค, วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินและสัญญา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อ...

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ม.ค. 2558  วิศวกร,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร, เจ้าหน้าที่การตลาด


ตำแหน่ง: วิศวกร,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร, เจ้าหน้าที่การตลาด
ระดั...

"ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 ก.พ. 2558  ผู้วิเคราะห์ ทีมธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี


ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์ ทีมธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ...

"ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 ก.พ. 2558  นักบัญชี ทีมระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี


ตำแหน่ง: นักบัญชี ทีมระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงิน...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com