สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ก.ย. 2558  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ...
...

"สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ส.ค. 2558  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ


ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: ...

"สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ส.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,000-32,500
อ...

"กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ส.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: ...

"สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 -31 ส.ค. 2558  หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท)


ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี ...

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -31 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบ...

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ส.ค. 2558  ช่างฝีมือ


ตำแหน่ง: ช่างฝีมือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั...

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -4 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com