สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -14 ธ.ค. 2558  พนักงานวางผังเมือง


ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏ...

"ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -16 ธ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป *ใช้ใบภาค ก. ก.พ.ได้(ถ้ามี)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป *ใช้ใบภาค ก. ก.พ.ได้(ถ้ามี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเง...

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -18 ธ.ค. 2558  นักวิชาการสหกรณ์


ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา...

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -25 ธ.ค. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)


ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
...

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -23 ธ.ค. 2558  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: ...

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -23 ธ.ค. 2558  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: ...

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -23 ธ.ค. 2558  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: ...

"จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบั...

"กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -28 ธ.ค. 2558  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 15
ปฏิบั...

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -11 ธ.ค. 2558  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1


ตำแหน่ง: ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
ระดับการศึกษา: เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com